Kinderen met Leerproblemen Just some space Kinderen met Leerproblemen
Kinderen met Leerproblemen
Design: Studio Vrijdag
Animation: LB Back

Intro-animation for a website about children with learning difficulties.

www.kinderenmetleerproblemen.nl